Medezeggenschapsraad

De M.R. (Medezeggenschapsraad) bestaat uit 6 leden : 3 leerkrachten en 3 ouders.

De M.R. heeft advies en / of instemmingsrecht over diverse schoolgerelateerde zaken.

Te denken valt aan de jaarlijkse begroting, het formatietraject, schoolplan etc.

In het schooljaar 2022 - 2023 bestaat de M.R. uit :

 

leerkracht: Petra Dekker

leerkracht : Jenneke Versteeg

leerkracht : Marcella Kole

Voorzitter : Olaf Buteijn

Ouder : Rosaline Prosman

Ouder : Marjo Klaasse