Schooltijden

We werken met een continurooster.
De lestijden zijn:

Maandag t/m. vrijdag, van 08:30 uur - 14:00 uur.

Inloop voor de leerlingen tussen 08.15 - 08.25 uur.