Plusklas

Op Het Kompas hebben we een Plusklas. Met deze Plusklas willen wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Om in aanmerking te komen voor de Plusklas hanteren we door Albero Scholen opgestelde criteria. Deze hebben betrekking op zowel de prestaties als de werkhouding van kinderen. 

 

Werkwijze plusklas 2021-2022

Op dinsmorgen komen de kinderen van de Plusklas bij elkaar om, onder begeleiding van juf Chantal, te werken aan een verrijkt project/thema. Tijdens de lessen staan de onderzoekende en ontwerpende werkwijze centraal. Daarnaast krijgen de kinderen aanvullende verrijkingsopdrachten, waar zij de overige dagen van de week aan kunnen werken als de groepsgerelateerde taken afgerond zijn. Het gaat om extra uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en/of wereldoriëntatie. Deze opdrachten hebben eveneens te maken met het project/thema binnen de Plusklaslessen. Over het maken en plannen van deze opdrachten worden afspraken gemaakt met de leerling en met de groepsleerkracht.