Plusklas

Op Het Kompas hebben we een Plusklas. Met deze Plusklas willen wij tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Om in aanmerking te komen voor de Plusklas hanteren we door Albero Scholen opgestelde criteria. Deze hebben betrekking op zowel de prestaties als de werkhouding van kinderen. 

 

Eén maal per week komen de kinderen van de Plusklas bij elkaar om onder begeleiding van juf Adrianne te werken aan hun eigen project. Hierbij staat de onderzoekende werkwijze centraal. Wanneer het project klaar is wordt er gepresenteerd. Dit doen kinderen soms in hun eigen groep, maar het mag ook in een andere groep. 

Daarnaast krijgen de kinderen een map met allerlei verrijkingsopdrachten waaraan ze de rest van de week in de klas kunnen werken. Het gaat om extra uitdagende opdrachten op het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie. Over het maken en plannen van deze opdrachten worden afspraken gemaakt met het kind en met de groepsleerkracht.

Plusklas-Update Juni 2016.

 

In de plusklas wordt op dit moment hard gewerkt aan een talenproject.

We leren Frans, Duits en Spaans.

 

Informatie over het pas afgeronde duurzaamheidsproject

is te vinden in het nieuwsoverzicht.