Missie en visie

Missie C.B.S. Het Kompas

Elk kind is uniek en talentvol. We werken vanuit hoge verwachtingen in een uitdagende omgeving. In de relatie school, kind, ouder werken we samen en streven we naar grote betrokkenheid.

 

VISIE 

Vanuit onze theorethische visie willen we onze kinderen optimaal voorbereiden op de steeds veranderende samenleving waarin ze later zelfstandig moeten kunnen functioneren. Kinderen hebben daarvoor een goede basiskennis en –vaardigheid nodig in taal en rekenen die ze kunnen toepassen in nieuwe situaties in het leven. We vinden het ook belangrijk dat kinderen de geleerde vaardigheden goed kunnen toepassen in nieuwe situaties. 

Vanuit onze pedagogisch visie willen we kinderen een kritische onderzoekende houding aanleren. Goed leren samenwerken en oplossingsgericht leren denken. Kinderen leren van en met elkaar. We werken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Hoofd, hart en handen, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen.

Ouders zijn voor ons onmisbaar in het partnerschap om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. We delen samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen door goed te communiceren met ouders en daarbij ook een "kijkje' in de klas te geven door middel van foto's en filmpjes via Parro en kijkmomenten. Daarnaast is er een ouderklankbordgroep, een ouderwerkgroep die activiteiten opzet en coördineert en een medezeggenschapsraad.

 

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.