Earlybird English

Het Kompas is een EarlyBird-school! In 2014 kregen wij het keurmerk voor Vroeg Vreemde Talenonderwijs. Dat betekent dat wij in groep 1 starten met Engels. 

 

Vroeg beginnen met een vreemde taal biedt heel veel voordelen. Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een nieuwe taal leren. Door in een vreemde taal bezig te zijn, werken ze bijna ongemerkt aan kennis van die taal. Zo groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. 

 

De keuze voor Engels als tweede taal is een logische: Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. 

Op Het Kompas werken wij met de methodiek van EarlyBird. EarlyBird is gespecialiseerd in natuurlijk onderwijs op de basisschool met een wetenschappelijk onderlegde basis. Kleuters leren bijvoorbeeld het gemakkelijkst spelenderwijs. Kinderen in hogere klassen kunnen meer uitdaging aan en beginnen ook al met lezen en schrijven. Naast de methode werken we met interessante thema’s die verweven zijn in andere vakken. 

 

De meeste leerkrachten op Het Kompas hebben de cursus Classroom English gevolgd om goede Engelse lessen te kunnen geven. Jaarlijks worden door de leerkrachten workshops gevolgd om de kennis up to date te houden.