Schooltijden

We werken met een continurooster.
De schooltijden zijn:

Maandag t/m. vrijdag, van 08:30 uur - 14:00 uur.