8. Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest, projecten en ouderavonden.
De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €25,- per kind.

De Ouderwerkgroep, die samen met de leerkrachten de activiteiten organiseert, stelt jaarlijks een begroting op die door de MR gecontroleerd en goedgekeurd wordt.

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur. Kinderen die vanaf januari op school komen betalen de helft van deze bijdrage.