7. Onderwijstijd

Onderwijstijd

 

Schooltijden  

 

Dagen

Groepen

tijd

Maandag t/m vrijdag

1 t/m 8

8:30-14:00

 

Alle kinderen blijven over op school in de eigen klas onder leiding van de eigen leerkracht.  

 

Vakantierooster

 

Herfstvakantie

16-10-17

20-10-17

Kerstvakantie

25-12-17

05-01-18

Voorjaarsvakantie

19-02-18

23-02-18

Goede Vrijdag

30-03-18

 

2e Paasdag

02-04-18

 

Meivakantie

23-04-18

04-05-18

Hemelvaart

10-05-18

11-05-18

Pinksteren

21-05-18

 

Zomervakantie

07-07-18

19-08-18

 

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies van de stuurgroep vakantiespreiding Zeeland gevolgd. Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van ministerie van OCW. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties  

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

U vindt deze in het activiteiten overzicht op de maandelijkse nieuwsbrief en in de kalender op onze website.