5. Zorg voor het jonge kind

Zorg voor het jonge kind

 

Gedurende de basisschoolperiode worden CITO-LOVS toetsen afgenomen. Deze toetsen meten het beheersingsniveau van de leerstof van de kinderen. Deze toetsen zijn methode onafhankelijk en geven hierdoor een betrouwbaar algemeen ontwikkelingsbeeld. De toetsen brengen duidelijk in kaart waar de leerling goed in is en waar zich hiaten vertonen, waardoor we het onderwijs goed kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Met de toets resultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld.

Individueel, groepsbreed en per school worden met behulp van niveauwaarden en vaardigheidsscores streefdoelen opgesteld.

De streefdoelen passen bij de hoge verwachtingen die we van onze leerlingen hebben.