13. Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

 

Het aanvragen van extra verlof is gebonden aan regels. U vindt deze in de folder van Bureau Leerplichtzaken :
Een aanvraagformulier kunt u op school verkrijgen. Ook dient er een werkgeversverklaring overlegd te worden. Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in de folder en op de aanvraagformulieren, kunnen in behandeling worden genomen. Extra aanvragen verlof tijdens CITO periodes nemen wij niet in behandeling. Dit betreft de maand januari en de maand juni.