12. Buitenschoolse opvang

BSO

 

De buitenschoolse opvang op Het Kompas is intern geregeld met Kibeo.
De kinderen worden vóór – of na schooltijd door hen op school opgevangen.
Voor tarieven en verdere informatie: www.kibeo.nl