11. Beleid veiligheid

Beleid veiligheid

 

Gedragscode
In onze gedragscode besteden we aandacht aan gedragsregels in algemene en specifieke zin, zoals die bij Alpha Scholengroep gelden voor de personeelsleden.
De gedragscode bevat o.a. richtlijnen voor het gebruik van internet door medewerkers, leerlingen en ouders. De volledige gedragscode ligt ter inzage op school en is ook te vinden op de website van de Alpha Scholengroep.