10. Sponsorgelden

Sponsorgelden

 

Alpha Scholengroep heeft op het gebied van sponsoring eigen beleid uitgezet. Dit sponsorbeleid ligt ter inzage op school.