1. Missie

DE MISSIE van Het Kompas

 

Het Kompas is een eigentijdse open Christelijke basisschool, die de kinderen

wil begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen.

Op Het Kompas leven en werken we vanuit de Christelijke identiteit. Bij het vertellen

van de Bijbelverhalen streven we ernaar deze zoveel mogelijk te vertalen naar de

tijd waarin we leven, door uit te gaan van de belevingswereld van het kind.

Vanuit deze levenshouding werken we met elkaar aan een goede en veilige sfeer.

We vinden het belangrijk dat kinderen leren dat iedereen wordt gerespecteerd en

geaccepteerd.


Kernwoorden zijn
- respect,
- veiligheid,
- normen en waarden
- zelfstandigheid.

Open wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit. Wij

willen de kinderen een open blik mee geven op onze maatschappij.

Vanuit onze identiteit respecteren wij andere levensovertuigingen.