Voor nieuwe ouders

Op deze pagina vindt u praktische informatie voor ouders die hun kind willen inschrijven op 'het Kompas'. Kies een item in het menu.

 

ALGEMENE INFORMATIE:
Het hele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kan men contact opnemen met de directeur van de school. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek en krijgen een rondleiding door de school. Als de ouders besluiten voor de school te kiezen, maken zij een afspraak over het tijdstip waarop hun kind(eren) voor de eerste schooldag in hun nieuwe klas zullen komen voor een kennismaking. Bij inschrijving van leerlingen moet de school de beschikking hebben over het burgerservicenummer inclusief een kopie van de belastingdienst of paspoort. Dit wordt verwerkt in de administratie en doorgegeven aan Bron, het administratiesysteem van het ministerie.